Schoorsteen inspectie Onaangename verrassingen als u niet tijdig uw schoorsteen laat inspecteren.

Ook uw schoorsteen kan voor onaangename verrassingen zorgen als u niet tijdig laat inspecteren. Vaak komen we tijdens inspectie de volgende gebreken tegen:

  • Beschadigde of losgeraakte voegen (dit kan lekkage en/of losrakende stenen tot gevolg hebben)
  • (Gedeeltelijk) loszittende stenen
  • Afsgescheurd of losgeraakt lood
  • Scheuren in een gecementeerde bovenplaat van de schoorsteen.

Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Een inspectie voorkomt narigheid.

Camera inspectie

Met behulp van een geavanceerd camerasysteem, bekijken wij uw schoorsteenkanaal.

Meer over de camera inspectie

Lekdichtheid inspectie

U kunt uw schoorsteen ook laten controleren door middel van een lekdichtheidsproef.

Meer over de lekdichtheid inpectie

Werkwijze bij inspecties

Hoe gaan wij te werk bij inspecties? We maken een afspraak, stellen de oorzaak vast en repareren uw dak of schoorsteen.

Meer over onze werkwijze bij inspecties