Preventie Voorkom problemen aan of bij uw dak in de toekomst.

Zorg dat uw dak en schoorsteen goed zijn voorbereid tegen bladeren, water en vogels. Om problemen in de toekomst te voorkomen.

Gootdrain

Een gootdrain zorgt dat het regenwater ongehinderd naar de gootuitlopen kan worden afgevoerd.

Meer over de gootdrain

Ruiterrol

De ruiterrol gebruiken we om nok- en hoekkeper- constructies af te dichten voor een goede afwerking.

Meer over de ruiterrol

Kombi dakvoetprofiel

Een kombi dakvoetprofiel is de ideale combinatie voor de afwerking van de dakvoet. Het profiel beschermt de dakplaten en panlatten tegen opspattend water.

Meer over het kombi dakvoetprofiel

Weringstrip

Een weringsstrip aanbrengen op de rand van de goot zorgt ervoor dat vogels ergens anders hun heil gaan zoeken.

Meer over de weringstrip

Duivenpinnen

Deze duivenpinnen zorgen ervoor dat duiven niet meer op de rand van uw dak neerstrijken.

Meer over de duivenpinnen